• Dzielnicowi z Rembertowa, policjanci stołecznej drogówki oraz przedstawiciele Delegatury BBiZK m. st. Warszawy wspólnie zorganizowali i przeprowadzili spotkanie edukacyjnio-profilaktyczne z seniorami mieszkającymi w Rembertowie.