Dzielnicowy z Błonia razem z policjantką na co dzień zajmującą się profilaktyką społeczną ze starobabickiej komendy udali się do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim, gdzie czekała na nich grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Błoniu. Policjanci wspólnie ze strażakami przeprowadzili spotkanie profilaktyczne z dziećmi, które miało na celu poprawę ich bezpieczeństwa w drodze do szkoły. Najmłodsi usłyszeli też kilka rad na temat bezpieczeństwa podczas zabawy. Dodatkowo w trakcie spotkania funkcjonariusze przybliżyli swój zawód.

W ramach współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim dzielnicowy z Błonia razem z policjantką na co dzień zajmującą się profilaktyką społeczną z komendy w Starych Babicach przeprowadzili spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Błoniu.

Spotkanie to miało na celu poprawę ich bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego i zabaw. Najmłodsi usłyszeli kilka rad na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mogli również zapoznać się z pracą policjantów. Drugą część spotkania dzieci spędziły w sali edukacyjnej „Ognik”, gdzie strażacy przekazali dzieciom wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w domu, szkole czy podróży.

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja/bś

  • Policjanci w sali edukacyjnej prowadzą spotkanie z dziećmi
  • Dzieci w sali edukacyjnej podczas spotkania z policjantami oglądają film edukacyjny
  • wspólne zdjęcie policjantów, strażaka z dziećmi na tle radiowozów