Prezentacja spektaklu podczas konferencji: dwie aktorki podczas odgrywania sceny. Jedna siedzi przy stoliku, druga, z plecakiem w ręku, stoi obok.„Teatr na Straży”, autorskie dzieło warszawskich strażników miejskich, został zaproszony do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wspieranie rodzin w ujęciu interdyscyplinarnym”, która odbyła się w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Strażniczki i strażnicy z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy mieli okazję przedstawić uczestnikom konferencji swój najnowszy spektakl przygotowany w formule Teatru Forum „Bądź szczęśliwa” oraz podzielić się z publicznością swoimi doświadczeniami z wieloletniej działalności. Zastosowana forma sztuki kładzie nacisk na interakcję z publicznością. Celem Teatru Forum jest aktywizacja i szukanie sposobów rozwiązania problemów społecznych. Jest stosowany zarówno w pracy z młodzieżą, jak i dorosłymi. Często adresowany jest do grup społecznie dyskryminowanych, by przeciwdziałać ich wykluczeniu, dostarczając narzędzi konstruktywnej ekspresji i radzenia sobie z problemami.