Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Warszawa

Pozew o alimenty. O tym musisz pamiętać

Sprawy rodzinne nie należą do najłatwiejszych. Tego typu procesom zawsze towarzyszą ogromne emocje i bardzo często niezwykle ciężko jest dojść do porozumienia. Jednym z najbardziej nieprzyjemnych i niestety coraz powszechniejszych rodzajów spraw są rozwody. Coraz więcej dzieci wychowuje się w niepełnej rodzinie, a samotnym rodzicom doskwiera niekiedy nie tylko brak wsparcia, ale także problemy finansowe.

Jedno z rodziców, które opiekuje się dzieckiem, ma prawo ubiegać się o alimenty, czyli regularne świadczenia na rzecz dziecka. Przygotowanie pozwu o alimenty nie jest proste. Jeżeli zachodzi potrzeba sporządzenia tego rodzaju pisma, warto skorzystać z porad doświadczonego prawnika. W takiej sytuacji doświadczony adwokat płock może zapewnić nieocenione wsparcie w zakresie prawa alimentacyjnego.

Kiedy można ubiegać się o alimenty?

Najczęstszym przypadkiem, gdy zostają zasądzone alimenty, jest rozwód rodziców. Nie jest to jednak jedyna sytuacja, w której można ubiegać się o regularne świadczenia. Sądy przyznają je także dzieciom ze związków nieformalnych. Najważniejsze kryterium, jakie musi być spełnione w obu sytuacjach to fakt, iż dziecko nie ma jeszcze zdolności samodzielnego utrzymania się. Nie oznacza to jednak, że w dniu 18 urodzin potomka, zostają mu odebrane przyznane wcześniej świadczenia. Często alimenty są płacone na dorosłe dziecko, szczególnie w przypadku, gdy kontynuuje ono naukę lub zmaga się z ciężką, nieuleczalną chorobą. Zobacz również - Odpowiedzialność karna. Czy możesz bronić się sam?

Jak napisać pozew o alimenty?

Istnieje kilka ważnych kwestii, które zawsze należy poruszyć w pozwie o alimenty. Na początku, pismo powinno zawsze zawierać opis sytuacji rodzinnej, m.in. informację o tym, ile lat ma dziecko i jak długo drugi rodzic nie ponosi kosztów jego utrzymania. Ważną kwestią jest dobre uzasadnienie pozwu oraz określenie odpowiedniej kwoty świadczeń. Jest ona zależna od realnych potrzeb związanych z opieką nad dzieckiem, np. związanych z jego wyżywieniem lub utrzymaniem higieny, oraz od statusu materialnego osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. W przypadku większych wydatków, takich jak wyjazd, rehabilitacja lub kosztowne hobby zawsze warto udokumentować – załączyć dowód zakupu w postaci faktur imiennych. Osoba, która nigdy nie sporządzała tego rodzaju pisma, może być w całej sytuacji nieco zagubiona. W takim przypadku warto skorzystać z doświadczenia adwokata, który zadba, aby napisać pozew poprawnie i załączyć wszystkie wymagane dokumenty.