Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Warszawa

  • Kara pozbawienia wolności za zniszczenie mienia i obowiązek naprawienia szkody

    Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia wydał wyrok w sprawie uszkodzenia wejścia do budynku jednej z fundacji. 23-letni Aleksandre Manjoo z Francji kopnął kilkakrotnie w drzwi, powodując straty na kwotę ponad 4800 złotych. Sąd skazał go na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok, obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz fundacji w/w kwoty oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości.