Uroczyste włożenie korony na głowę nowego króla oznaczało w wielu krajach średniowiecznej i nowożytnej Europy objęcie przez monarchę prawowitej i pełnej władzy zwierzchniej nad krajem i jego mieszkańcami. Nakrycia głów monarchów zmieniały się na przestrzeni wieków. Wytwarzano je z różnych

materiałów, miały też rozmaite kształty. W czasie spotkania z archeologiem Joanną Borowską będzie można dowiedzieć się miedzy innymi: Co pełniło rolę korony w starożytności? Jakie nakrycie głowy nosiła królowa Egiptu Nefertiti, a jakie faraon Tutanchamon? Co było oznaką władzy królów Sumeru i Asyrii, a co władców Azteków, Majów i Inków? Jak wyglądały polskie insygnia koronacyjne i jaki przebieg miała ceremonia koronacji?

 

Wstęp wolny! Galeria "Pod Okiem", ul. Grójecka 79