• Edukowaliśmy i zachęcaliśmy do wstąpienia do Policji

    Policjantki zajmujące się profilaktyką społeczną odwiedziły uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ulicy Majdańskiej. Tematem spotkań była problematyka bliska młodzieży, między innymi, zagrożenia związane z korzystaniem z internetu, hejtowanie, agresja rówieśnicza, przestępczość narkotykowa. Rozmowa dotyczyła również perspektyw, jakie daje służba w Policji w ramach realizacji działań związanych z „Promowaniem zawodu policjanta”.