Wybory posłów do Sejmu i Senatu RP zostaną przeprowadzone w dniu 13 października 2019 roku. Lokale obwodowych komisji wyborczych będą otwarte w godzinach 7.00 - 21.00.