W dniu dzisiejszym ponownie zostały wezwane dwa zastępy z JRG 5 na ul. Naczelnikowską. Tym razem zgłoszenie dotyczyło wykolejenia się pociągu w pobliżu w/w ulicy.

Po dojeździe dwóch zastępów Straży Pożarnej stwierdzono wykolejenie się pociągu składającego się z dwóch lokomotyw oraz dwóch wagonów poprzez wjazd na ślepy tor i nie wyhamowanie pojazdu. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i sprawdzeniu taboru pod kątem obecności osób poszkodowanych - w pociągu znajdowała się tylko obsługa techniczna, z której nikt nie wymagał opieki medycznej. Obsługa pociągu powiadomiła Dyżurnego Ruchu o zaistniałej sytuacji, który wstrzymał ruch na danej linii oraz zadysponował sprzęt do usunięcia powstałego zdarzenia.

Tekst: kpt. Michał Łubianka
Zdjęcia: st. sekc. Dawid Leng


1000 Znaków do wykorzystania