W dniach 15-17 kwietnia 2019 r. w Rynie odbyła się Konferencja Naukowa EpiMilitaris 2019, w której kolejny rok z rzędu udział wzięli oficerowie z JRG 6. Tematyka konferencji obejmowała szereg zagadnień związanych z epidemiologią chorób zakaźnych będącymi czynnikami broni biologicznej. Wpisuje się to w zakres zagrożeń CBRN, z którymi funkcjonariusze JRG 6 spotykają się w trakcie służby w ramach Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego.

Podczas konferencji prowadzono warsztaty, na których pokazano przykładowe postępowanie w rejonie skażonym obejmujące triage, aspekty środowiskowe, ratownictwo medyczne w rejonie skażenia, ewakuacja z rejonu skażonego a także dekontaminację i transport osoby zakażonej chorobą szczególnie zakaźną. Omówione zostały także procedury, techniki, nowe technologie jak i identyfikacja czynników CBRN.

Oficerowie Państwowej Straży Pożarnej mieli okazję zobaczyć sposób działania żołnierzy Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP, jednostki przewidzianej do tego typu zdarzeń w ramach Sił Zbrojnych RP. W konferencji udział wzięli również przedstawiciele służb mundurowych z kraju oraz z zagranicy (USA, Czechy, Słowacja).

Tekst: kpt. Łukasz Faralisz
Zdjęcia: kpt. Jarosław Białas