Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Warszawa

W dniach 15 – 17 kwietnia 2019 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbyło się Szkolenie specjalistyczne z zakresu segregacji w wypadkach mnogich i masowych.

Wśród uczestników szkolenia byli strażacy z Specjalistycznej Sekcji Ratownictwa Medycznego WARSZAWA MEDYK z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Warszawie. W szkoleniu uczestniczył również Dowódca JRG 8 – mł. bryg, Roman Krzywiec.

Szkolenie miało na celu usprawnienie prowadzenia medycznych działań ratunkowych na miejscu zdarzenia w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze masowym. Uczestnicy wzbogacili swoją dotychczasową wiedzę o następującą tematykę: zdarzenie nadzwyczajne, masowe i mnogie, katastrofa, fazy prowadzenia akcji ratunkowej, organizacja pomocy medycznej na miejscu zdarzenia, zasady segregacji medycznej, zachowania i reakcje psychiczne występujące podczas zdarzeń nadzwyczajnych, masowych, mnogich, katastrof i przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom. Zajęcia podzielone były na cześć teoretyczną wraz z panelem dyskusyjnym oraz praktyczną powiązaną z symulacjami na gruzowiskach z wykorzystaniem manekinów i pozorantów. Całość szkolenia kończyła się egzaminem.

Tekst: st. kpt. Piotr Turowski
Zdjęcia: asp. Karolina Kozak-Markevicius