Zastęp z JRG 5 został zadysponowany na ul. Paryską do zgłoszenia o powalonym drzewie na dwa pojazdy osobowe.

Po dotarciu na miejsce zdarzenia stwierdzono powalone drzewo na dwa pojazdy osobowe oraz częściowo na elewacje budynku. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz pocięciu i usunięciu powalonego drzewa na pobliski trawnik.

Tekst: kpt. Michał Łubianka
Zdjęcia: st. sekc. Dawid Leng