Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Warszawa

2018 12 warsztaty piece 0127 i 28 listopada funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili osiem szczegółowych kontroli warsztatów samochodowych. Aż w pięciu wykryto nieprawidłowości.

W trzech z nich właściciele zdecydowali się na ogrzewanie warsztatu niezgodnie z przepisami, wykorzystując w tym celu piece przystosowane do spalania zużytego oleju silnikowego. Strażnicy zastosowali surowe sankcje przewidziane prawem. Ponadto we wszystkich warsztatach odpady komunalne były mieszane z odpadami przemysłowymi w związku z czym nałożono kolejne kary.

Niepokoi fakt, że mimo licznych kontroli, właściciele warsztatów samochodowych decydują się na używanie pieców na przepracowany olej, który jest niebezpiecznym odpadem. Zbyt niska temperatura spalania powoduje powstawanie, w komorze spalania, związków chemicznych i spalin o bardzo silnym działaniu trującym, rakotwórczym i mutagennym.

Warsztaty zostaną objęte kolejną kontrolą. Powiadomiono także odpowiednie służby zgodnie z ich kompetencjami.